Vedenie

Mgr. Ondrej Lenár, riaditeľ súboru

Pôsobil v DFS Poľana a neskôr vo folklórnom súbore Očová. Vystriedal viacero súborov: Detvu, Marínu a počas základnej vojenskej služby tancoval vo VUS Jánošík v Brne. Po vojne sa usadil v Bratislave a ešte dva roky tancoval v FS Dimitrovec. Po uplynutí týchto dvoch rokov sa začal venovať organizačnej práci v súbore Ekonóm.

Ing. Mgr. art Michal Zábražný, umelecký vedúci súboru

Je absolventom VŠMU v Bratislave – odbor tanečné umenie.  Ako interpret pôsobí/l v DFS Radosť, FS Trenčan, Nadšenci, US Lúčnica. Pedagogicky, choreograficky, režijne pôsobil vo viacerých telesách a na festivaloch napr. FS Dolina, FS Trenčan, FS Družba, Trenčianske folklórne slávnosti… Okrem toho lektorsky pôsobí/l  na Tanečných domoch (BA, TN, Bažant Pohoda), Riverpark dance school  a iné. Umeleckým vedúcim súboru je od septembra 2016.

Ing. Matúš Kyseľ, vedúci hudobnej zložky

Absolvoval základné hudobné vzdelanie na ZUŠ J. Kresánka v Bratislave v odbore hra na husliach. Od detstva pôsobil v DFS Kremienok ako tanečník a v DFS Čečinka ako primáš ľudovej hudby. Neskôr spolupracoval/uje ako vedúci/primáš/člen ĽH s DFS Kremienok, DFS Lúčka, DFS Gerulata, DFS Vienok, DFS Prvosienka, DFS Magdalénka, DFS Rozmarín, FSk Vajrab, TS Kumšt, FS Limbora a SND. Vedúcim ľudovej hudby FS Ekonóm je od júla 2014.


Mgr. art Zuzana Hladká, pedagóg tanca 

Vyštudovala tanečné umenie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Ako tanečníčka pôsobí/la v telesách rôznych tanečných štýlov: FS Zemplín, RDS Company, Acrobat show Argolla, Nová Scéna, CreDance, umelecké teleso SĽUK či rôznych tanečných projektoch. Pedagogičkou folklórneho súboru Ekonóm je od februára 2012.

Mgr.art Kristína Šedivá, pedagóg tanca

Je absolventkou VŠMU v Bratislave. Ako interpretka pôsobí/ila v rôznych telesách: DFS Radosť, OZ Kubánkov sen, TS Partia, OZ Nadšenci, Nová Scéna, US Lúčnica. Ako pedagóg pôsobí/ila vo FS Dolina, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, tanečné tábory (Vajnory, Priepasné) . Okrem toho vedie aj školy ľudového tanca na Tanečných domoch (BA, TN, Bažant Pohoda). Pedagogičkou folklórneho súboru Ekonóm je od januára 2016.

Samuel Debnárik, pedagóg tanca

Vyštudoval konzervatórium Jána L.Bellu v Banskej Bystrici (odbor tanec ). Aktuálne študuje na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Popritom pôsobí ako pedagóg vo folklórnych súboroch Ekonóm a Partizan zo Slovenskej Ľupči a v detských folklórnych súboroch Vienok a DFS Dratvárik. Pedagógom folklórneho súboru Ekonóm je od októbra 2016.