Ponuka

Komorný program

Program zahrňujúci hudbu, spevy a tance z celého Slovenska, vhodný na predstavenia konajúce sa v menších priestoroch a na menších pódiách, napr. firemné eventy, plesy, oslavy, recepcie …

Celovečerný program

Program v trvaní do 90 minút zahrňujúci hudbu, spevy a tance z celého Slovenska. V programe účinkuje kompletná hudobná, spevácka a tanečná zložka súboru.

Ľudová hudba

Zabezpečenie hudobnej produkcie podľa požiadaviek – ľudová hudba a piesne z celého Slovenska, do tanca aj na počúvanie, ukážky tradičných ľudových nástrojov. Vhodné na rôzne príležitosti: koncerty, svadby, oslavy, plesy, recepcie… Tel.: 0908 872 115

Čepčenie

Významná časť svadby, ktorá v minulosti symbolizovala premenu slobodnej dievky na vydatú ženu. Program v trvaní cca 15 minút bez hudobného sprievodu.  Tel.:  0915 165 080