O nás

Folklórny súbor Ekonóm sa zrodil v máji roku 1969 pri Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.
Podobne, ako v ostatných akademických súboroch, sa o to pričinili mladí ľudia z rôznych regiónov
Slovenska, ktorí si chceli štúdium spestriť zvykmi a tradíciami svojich rodných krajov.
Dodnes sú členmi súboru študenti bratislavských stredných a vysokých škôl, ktorí majú spoločný
pozitívny vzťah k slovenskému folklóru. Ich prinesené, rozmanité tradície sú základným kameňom
tvorby folklórneho súboru Ekonóm. V repertoári súboru sa nájdu ucelené programové bloky, ako aj
samostatné čísla hudobnej, speváckej a tanečnej zložky. Folklórny súbor Ekonóm sa pravidelne
reprezentuje na vlastných vystúpeniach ako aj v rôznych programoch folklórnych festivalov na
Slovensku i v zahraničí.