Kontakt

Folklórny súbor Ekonóm

Ekonomická univerzita – Bratislava

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava

Telefón:

+421903735225

Fax:

00421-2-63 847 348

Mail:

Manažér:

dkzh@kzp.sk

Umelecký vedúci:

michal.zabrazny@gmail.com