Kontakt

Folklórny súbor Ekonóm

Ekonomická univerzita – Bratislava

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava

Telefón:

+421903735225

Mail:

Manažér:

folksekonom@gmail.com

fsekonom@fsekonom.sk

Umelecký vedúci:

michal.zabrazny@gmail.com