Caravan Festival Barcelona

Účasť na tomto festivale bola možná aj vďaka Ministerstvu školstva