VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU – Nová Ľubovňa

Predstavujeme Vám goralskú dedinku Nová Ľubovňa, ktorá sa nachádza v PSK,
v okrese Stará Ľubovňa. Podľa počtu obyvateľov je najväčšou obcou v okrese.
Má viac ako 3000 obyvateľov.
V obci pôsobí od roku 2012 FSk Taľar. Je pokračovateľkou FS Pasterník,
ktorý pôsobil v obci od 60 rokov minulého storočia. Cieľom členov FSK Taľar je
uchovať „dedičstvo otcov“, preto sa venujú najmä spracovaniu zvykov a tradícii z minulosti. Pre Vás si pripravili pásmo „Dorábanie chleba“. V ňom Vám autenticky ukážu ako sa tvrdo pracovalo na poli: ako sa siali, kosili, sušili obilniny. Mlátenie cepami, preosievanie „vo vetre“, na site. Uvidíte a ochutnáte aj konečný produkt tvrdej lopoty, chlieb, ktorý sa piekol v pekárniku. A to všetko za sprievodu goralských piesni z poľa. S pásmom „Na veseľu po šľubje“(Na svadbe po sľube) sa v roku 2018 zúčastnili súťaže „Nositelia tradícií“. Na krajskom kole v Humennom sa umiestnili v zlatom pásme. Uvidíte ako v deň sobáša družičky „uvijú“ veniec (ozdobia mladú jedličku jablkami a stužkami), ktorý spolu s rúchom čistoty – partou, odnesú mladému. Od mladého na revanš donesú starostovia v sprievode čepiec a čižmy. Pred polnocou už u mladej zabalia do „zájd“ perinu a vakúše. Spolu z mladou prídu do domu mladého. Tu ju začepia a hostina bude trvať až do rána. V tomto pásme budete počuť krásne goralské, svadobné piesne. Niektoré z nich, v ich podaní odzneli v roku 2018 v súťaží Zem spieva, kde čestne reprezentovali goraľov z Novej Ľubovne. Ste srdečne pozvaní. Hudobný sprievod FSk Taľar zabezpečuje ľudová hudba Bratov Jendrichovských, ktorá sa zameriava na ľudovú hudbu najmä z východoslovenského regiónu. Repertoár skupiny tvoria goralské, rusínske, šarišské, zemplínske, cigánske ľudové piesne, ale aj piesne s iných regiónov
Slovenska a okolitých európskych štátov. Vedúcim ľudovej hudby Bratia
Jendrichovský je Mgr. Peter Jendrichovský. Vedúcou FSk Taľar je Mgr. Ľudmila Barlíková