VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU – Čierny Balog

Folklórna skupina Kýčera oslávila krásne 85. Narodeniny a to programom pod
názvom “Život ide ďalej …“ Svojím divákom predstaví program, v ktorom sú uvedené choreografie,
ktoré sa radia k tým najstarším, ale ukáže aj čo má nové. Chceme diváka presvedčiť, že stále
uchováva a prezentuje to, čo jej bolo do vienka dané.
Scenár a réžia programu: Mgr. Michaela Giertlová
Príprava programu: Pavol Ťažký, Bc. Gabriela Kováčiková, Mgr. Miroslava Rosíková, Ľubomír Rosík
Program :

  1. Krštenie
  2. V kine
  3. Fašang
  4. Na lavici
  5. Spomienka na Júliusa Bartoša – Šuka Ľudová hudba Nátura
  6. Rozkazovačky
  7. Vrchovô
  8. Fujaristi
  9. Pohrab