Úspešný rok 2018 a ešte neskončil

Pre FS Ekonóm bol tento rok mimoriadne produktívny, nakoľko sa zúčastnil 4 zahraničných zájazdov v Bulharsku, Portugalsku Českej republike a Číne kde úspešne reprezentoval Slovensko a zožal ovácie publika.